Gwarancja i reklamacje

  1. Reklamacje należy składać na adres sklep@besthunters.pl , telefonicznie lub bezpośrednio do sklepu stacjonarnego.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (oryginał dowodu zakupu, kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
  3. Na wszystkie produkty udzielana jest gwarancja producenta.
  4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na jego koszt.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru przez Sprzedającego.
  6. W przypadku wadliwych towarów Sprzedający dokonuje ich wymiany na towar nieuszkodzony, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego wadliwości towaru (poprzez e- mail lub telefon).
  7. W przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad nie jest możliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy. Należność za zwrot towaru zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego, w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  8. Wymiana towarów nie będzie możliwa w przypadku gdy uszkodzenia towaru będą wynikiem niewłaściwego użytkowania (użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem zakupionego produktu).
  9. Istnieje możliwość dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby sprzedającego, przy ul. Jutrzenki 91 w Warszawie.