Serwis broni palnej

W trosce o jakość świadczonych usług serwisowych oraz sprawność realizacji zgłoszeń gwarancyjnych lub reklamacyjnych, prosimy o dostarczenie broni palnej do serwisu w stanie:

  • czystym
  • kompletnym
  • z dokumentem sprzedaży i kartą gwarancyjną (jeśli sprawa dotyczy reklamacji lub gwarancji)

W przeciwnym wypadku zostanie doliczona dodatkowa opłata za wyczyszczenie broni palnej. Serwis może odmówić przyjęcia broni palnej w ramach gwarancji lub reklamacji z powodu braku dokumentu sprzedaży lub karty gwarancyjnej.

Jeżeli serwis nie dotyczy montażu oraz optyki, przed dostarczeniem broni palnej do serwisu prosimy o zdemontowanie lunet i kolimatorów.

Prosimy o dostarczanie wyłącznie broni palnej, bez dodatkowych akcesoriów jak chwyty pionowe, montaże, latarki, powiększone manipulatory itd.