B&T AG

Tłumik dźwięku B&T Rotex-V (..223 Rem.)

Tłumik dźwięku B&T Rotex-V (..223 Rem.)

3 990,00 zł
Tłumik dźwięku B&T Rotex-IIA (.223 Rem.)

Tłumik dźwięku B&T Rotex-IIA (.223 Rem.)

4 190,00 zł
B&T  Rotex IIA Flash HIDER 223 1/2"-28 UNEF

B&T Rotex IIA Flash HIDER 223 1/2"-28 UNEF

590,00 zł
NIEDOSTĘPNE
Tłumik HLX

Tłumik HLX

2 090,00 zł
NIEDOSTĘPNE
B&T RBS QDN - kal. .223REM

B&T RBS QDN - kal. .223REM

4 690,00 zł
B&T Rotex X - kal. .223REM

B&T Rotex X - kal. .223REM

4 190,00 zł